Galeria na Gojach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FTP   Dojazd   Kontakt  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  Sklep    
 
PRZYRODNIK USTRO?SKI
Przyrodnik Ustro?ski zeszyt 9

W tym zeszycie "Przyrodnika Ustro?skiego" Czytelnicy znajd? artyku?y b?d?ce zarówno kontynuacj? tematów zapocz?tkowanych w numerach poprzednich - dzia?y "Geologia", "Chronione, rzadkie, pi?kne", "Stan ?rodowiska", "Edukacja ekologiczna", "Sylwetki", "Rolnictwo", "Kronika pogodowa", "Zwierz?ta", "Zdrowie", "Uzdrowisko", "Lasy", "Stan ?rodowiska", ale tak?e artyku?y, którymi otwieramy nowe, kolejne dzia?y tematyczne. Zamieszczamy równie? sprawozdania z realizowanych w naszym mie?cie dzia?a? i inicjatyw z zakresu szeroko rozumianej ochrony ?rodowiska przyrodniczego. Poszerzone zosta?o grono autorów, którzy swoj? wiedz? wzbogacili "Przyrodnika Ustro?skiego". Szczególnie satysfakcjonuj?cy jest fakt, ?e nasze zaproszenie do wspó?pracy przyj??y osoby nie b?d?ce cz?onkami Polskiego Klubu Ekologicznego. Jest to spe?nienie jednego z zamierze?, jakie przy?wieca?y nam przy tworzeniu pierwszego zeszytu - aby "Przyrodnik Ustro?ski" nie sta? si? jedynie kolejnym klubowym, a wi?c budz?cym zainteresowanie niewielkiego grona osób biuletynem, lecz rocznikiem, na ?amach którego mog? wypowiada? si? tak?e osoby spoza Polskiego Klubu Ekologicznego, a po który si?gnie ka?dy zainteresowany ochron? ?rodowiska, przyrodoznawstwem, promocj? i ochron? zdrowia. Mamy nadziej?, ?e ten cel zosta? osi?gni?ty.

STRON 128, OPRAWA MI?KKA, FORMAT 17x24 cm
 
 
 
 
 
Zapraszamy
"GALERIA NA GOJACH"
A.B.K. Heczko
43-430 Ustroń
ul. Błaszczyka 19
 
Telefon
+48 33 854 11 00
galeria@heczko.pl
www.heczko.pl
 
Godziny
otwarcia galerii:
Od Poniedziałku do Piątku
w godz. 9.30 do 17.00
 
  Projekt, wykonanie, hosting i opieka nad stroną www - Marek Landowski - www.marlan.pl