Galeria na Gojach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FTP   Dojazd   Kontakt  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  Druk cyfrowy    
 
Ulotki reklamowe cyfrowe i offsetowe
Ulotki to najta?szy i jeden z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do klientów. Ulotki reklamowe pozwalaj? w zwi?z?y i atrakcyjny sposób poinformowa? klienta gdzie i jak mo?e otrzyma? okre?lony produkt czy us?ug?.

A my wiemy jak te ulotki dobrze zaprojektowa? i wydrukowa?!

Zaufa?o nam wielu klientów z ca?ej Polski. Ulotki reklamowe przez nas wykonane trafiaj? równie? poza granic? naszego kraju. Mamy wielu sta?ych klientów, którzy ceni? sobie wspó?prac? z nami.

B?dziemy zaszczyceni je?li do??czysz do tego grona zlecaj?c nam zaprojektowanie oraz druk ulotek i b?dziemy razem si? cieszy? z Twojego sukcesu!

W naszej firmie znajdziesz szeroki wybór ulotek reklamowych we wszystkich popularnych formatach i nak?adach. Atrakcyjne ceny, szybka realizacja, wysoka jako?? druku ulotek to nasza g?ówne atuty.

ULOTKI CYFROWE
Zapewniamy druk ulotek w ka?dym formacie, z uszlachetnieniem i pe?n? introligatorni?: foliowane, sk?adane na pó?, na trzy cz??ci w tzw. tryptyk lub dowolnie wed?ug Pa?stwa uznania pomys?u czy potrzeby. Ulotki drukujemy w ka?dej ilo?ci na papierze b?ysk lub mat do 300g!
Proponujemy Pa?stwu równie?, wykonanie projektu graficznego oraz sk?ad i ?amanie materia?ów przeznaczonych do druku. Dzi?ki naszemu profesjonalizmowi i kreatywno?ci zapewniamy najwy?sz? jako?? i terminowo?ci naszych us?ug.


ULOTKI OFFSETOWE
Druk dwustronny na offsetowej maszynie najnowszej generacji. Rozmiary A3 (29,7 x 42 cm), A4 (21 x 29,7 cm), A5 (14,8 x 21 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm). Druk kolorowy CMYK (nieograniczona liczba kolorów), papier kredowy bia?y obustronnie powlekany, 135 g/m².
Nasze ulotki w odró?nieniu od innych laserowych ulotek drukowane s? na papierze kredowym o ró?nych gramaturach: od 80 g do 300 g.

Ulotki kolorowe, dwustronne A4 mog? s?u?y? równie? jako za??czniki do ró?nych produktów, krótkie instrukcje obs?ugi urz?dze?, atrakcyjne reklamówki wyrobów i us?ug, mini-katalogów do galerii, wystaw itp.
 
 
 
 
 
Zapraszamy
"GALERIA NA GOJACH"
A.B.K. Heczko
43-430 Ustroń
ul. Błaszczyka 19
 
Telefon
+48 33 854 11 00
galeria@heczko.pl
www.heczko.pl
 
Godziny
otwarcia galerii:
Od Poniedziałku do Piątku
w godz. 9.30 do 17.00
 
  Projekt, wykonanie, hosting i opieka nad stroną www - Marek Landowski - www.marlan.pl