Galeria na Gojach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FTP   Dojazd   Kontakt  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  Druk cyfrowy    
 
Banery reklamowe

W naszej ofercie znajduje si? szeroka gama artyku?ów reklamy wizualnej. Proponujemy Pa?stwu banery winylowe oraz tekstylne. Nasze banery reklamowe wykonane s? z wysokiej jako?ci materia?ów, a pe?no-kolorowy druk jest ostry i nie ulega ?atwo dzia?aniu czynników atmosferycznych. Gwarantujemy najwy?szej jako?ci materia?y, precyzyjne i terminowe wykonanie zamówienia oraz sprawdzon? technologi?.
Banery reklamowe to jeden z najlepszych, a zarazem najta?szych sposobów na promocj? Pa?stwa towarów i us?ug, a tak?e marki firmy.
Atrakcyjne wizualnie, przyci?gaj?ce wzrok kolorowym nadrukiem, zwróc? uwag? Twoich przysz?ych klientów.
Bannery wykonujemy na plandekowym materiale z PCW. Tkanina mo?e by? wyko?czona na ostro lub dla wzmocnienia podwini?ta do ty?u i zgrzewana. Dla u?atwienia mocowania stosujemy oczkowanie lub zgrzewanie tuneli. Nadruk wykonujemy pe?nokolorowymi (CMYK) ploterami.
Cechy druku w okre?lonych rozdzielczo?ciach:

Do naszej oferty wprowadzili?my tak?e pe?nokolorowy druk na materia?ach odblaskowych. Dzi?ki specjalnym w?a?ciwo?ciom zastosowanej tkaniny PCW, bannery odblaskowe s? doskonale widoczne tak?e w nocy . Druk pe?nokolorowy bezpo?rednio na tkaninie odblaskowej, pozwala osi?gn?? zdumiewaj?ce efekty za niewygórowan? cen?.
 
 
 
 
 
Zapraszamy
"GALERIA NA GOJACH"
A.B.K. Heczko
43-430 Ustroń
ul. Błaszczyka 19
 
Telefon
+48 33 854 11 00
galeria@heczko.pl
www.heczko.pl
 
Godziny
otwarcia galerii:
Od Poniedziałku do Piątku
w godz. 9.30 do 17.00
 
  Projekt, wykonanie, hosting i opieka nad stroną www - Marek Landowski - www.marlan.pl