Galeria na Gojach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FTP   Dojazd   Kontakt  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  Artyści    
 
Kazimierz Heczko
Urodzi? si? w 1958 roku, mieszkaniec Ustronia. Od 1987 r. wraz z ojcem Bogus?awem prowadzi Galeri? Sztuki Wspó?czesnej „Na Gojach”, a od lutego 1993 roku „Ustro?sk? Galeri? Sztuki Wspó?czesnej” w Muzeum Hutnictwa i Ku?nictwa, która promuje dzia?alno?? ustro?skich twórców, konsoliduje miejscowe ?rodowisko artystyczne i w??cza si? do organizowania miejscowych imprez kulturalnych. Od 1993 r. zajmuje si? grafik? komputerow?, fotografi? oraz projektowaniem znaków graficznych i szeroko poj?t? dzia?alno?ci? wydawnicz?. Jest prezesem ST „Brzimy” od stycznia 1996 roku. Dzia?a w Forum Inicjatyw Pozarz?dowych reprezentuj?c stowarzyszenia ustro?skie. Jest cz?onkiem zarz?du Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych. Od 10 lat jest szefem sekcji tenisa sto?owego TRS „Si?a”, która organizuje otwarte turnieje o „Puchar Miasta Ustronia” oraz uczestniczy w powiatowej Lidze TKKF.

 
 
 
 
 
Zapraszamy
"GALERIA NA GOJACH"
A.B.K. Heczko
43-430 Ustroń
ul. Błaszczyka 19
 
Telefon
+48 33 854 11 00
galeria@heczko.pl
www.heczko.pl
 
Godziny
otwarcia galerii:
Od Poniedziałku do Piątku
w godz. 9.30 do 17.00
 
  Projekt, wykonanie, hosting i opieka nad stroną www - Marek Landowski - www.marlan.pl